เบอร์จ่ำง่าย น้องๆ 2 ใน 8 Dtac

เบอร์จ่ำง่าย น้องๆ 2 ใน 8 Dtac

เบอร์สวย ราคา เครือข่าย ผลรวม
09-003-003-23 1,500    dtac    20
09-003-003-20 1,500    dtac    17
0-8886866-41 2,900    dtac    55
088-2200026 1,200    dtac    28
09-0004-8040 1,900    dtac    25
080-001-8116 1,400    dtac    25
09-1116-1061 1,500    dtac    26
099-060-6460 2,500    dtac    40