เบอร์สวย พ.ศ. ค.ศ. หาบXY Dtac

เบอร์สวย พ.ศ. ค.ศ. หาบXY Dtac

เบอร์สวย ราคา เครือข่าย ผลรวม
08-8838-2008 1,900    dtac    45
099-196-2529 1,900    dtac    52
09-4341-2454 1,200    dtac    36
099-196-2523 1,900    dtac    46
099-196-2522 1,900    dtac    45